06
TA EN VIRKELIGHETSSJEKK

I 2016 undersøkte Verdensbanken lovene
i 173 land. Hvor mange av disse landene hadde minst ti lover som diskriminerer mellom kvinner og menn?