02
TA EN VIRKELIGHETSSJEKK

I hvor mange land har ikke kvinner samme
rett som menn til å ferdes fritt utenfor hjemmet?