03
TA EN VIRKELIGHETSSJEKK

Hvor mange land har lover som begrenser
kvinners muligheter til å søke på de samme jobbene som menn?